• 20 juli 2021

Wanneer krijg je de sleutels van je nieuwe woning?


Als koper is het ondertekenen van de notariële akte een belangrijk moment. Een leuk moment ook, want dan krijg je de sleutels van je nieuwe woning. Maar waarom krijg je die sleutels pas bij de akte en dus wanneer ben je eigenaar?

De verkoop komt tot stand wanneer er een akkoord is over het goed en de prijs, bij de verkoopovereenkomst. Vanaf dan ben je ook al gebonden door de verkoop. Maar in de praktijk wordt de eigendom zelf van een pand vaak pas overgedragen bij het ondertekenen van de notariële akte. Dan ontvang je ook de sleutels van de woning.

Waarom ontvang je dan pas de sleutels?

Omdat de eigenaar van het goed alle risico’s draagt en dus wil je dat moment het liefst uitstellen tot je effectief je nieuwe pand kan betrekken. Een voorbeeld kan dat duidelijk maken. Partij A en B sluiten een verkoop af. In de verkoopovereenkomst staat er niets over een eigendomsoverdracht. Partij B wordt dus eigenaar vanaf het afsluiten van de verkoopovereenkomst. Maar stel dat tussen het moment van het ondertekenen van het compromis en de akte het noodlot toeslaat en de woning brandt volledig af na een blikseminslag. Partij B is jammer genoeg al eigenaar en draagt het volledig risico. Hij kan niets meer eisen van partij A. Hadden de partijen ervoor gekozen om de eigendom pas over te dragen bij het ondertekenen van de notariële akte, dan was de koper beter beschermt. De verkoper zou nog steeds eigenaar zijn en de risico’s dragen. Daarom is het belangrijk om de eigendom pas te laten over gaan op het moment van de akte. Tot dat moment moet de verkoper zich laten verzekeren en vanaf dan loopt best ook de brandverzekering van de koper.


Maar wat als je de sleutels al eerder wilt?

Soms wil je als koper de sleutels al wat eerder ontvangen, bv. als je kleine werken wil uitvoeren in de woning. Voor de verkoper is het dan opletten, want hij laat jou dan toe om van het goed te ‘genieten’, terwijl hij wel als verkoper nog de eigenaar is en alle risico’s draagt ingeval het zou mislopen. Daarom kan je als verkoper niet zomaar de sleutels afgeven.

Er kan een sleutelovereenkomst opgemaakt worden tussen beide partijen om één en ander op te lossen. Hierin wordt bepaald dat je als koper reeds vanaf dat ogenblik het bewonersrisico hebt en je je dus moet verzekeren. Daarnaast worden de meterstanden opgenomen en spreek je af of je al dan niet bepaalde werken mag uitvoeren. De notaris zal er samen met beide partijen voor zorgen dat alle belangrijke juridische zaken correct in de verkoopovereenkomst geformuleerd zijn.