• 12 januari 2023

Duwt renovatieverplichting eigenaars naar verkoop?


Woningen die niet aan de energiedoelstellingen van de Vlaamse Regering voldoen, zullen naar de toekomst toe minder interessant worden op de vastgoedmarkt. In het ergste geval kunnen ze zelfs in waarde dalen.  

Dit maakt dat je als eigenaar van een minder goed geïsoleerde woning op korte termijn de keuze zult moeten maken om je woning te renoveren of te verkopen.

Renovatiegolf in Vlaanderen

De Vlaamse Regering zet de komende jaren sterk in op het stimuleren van energiezuinige renovaties. Zo wordt er vanaf 1 januari 2023 een renovatieverplichting ingevoerd voor huizen die van eigenaar wisselen. Dit houdt in dat je tot 5 jaar na aankoop de tijd krijgt om je woning te renoveren tot minstens EPC-label D.Kopers van een woning checken dus best of ze deze verplicht moeten renoveren.

Maar hier blijft het niet bij. Per vijf jaar schuift deze renovatieverplichting een niveau op. Zo moet je vanaf 2028 bij verkoop minstens een EPC-label C halen binnen 5 jaar. In 2035 wordt de vereiste dan label B. Ten slotte zullen woningen vanaf 2045 een EPC-label A moeten behalen. Wanneer je woning niet tijdig gerenoveerd wordt, riskeer je een boete tussen de 500 en 200 000 euro. Hierbij krijg je tevens een termijn opgelegd om de renovatie alsnog uit te voeren. We kunnen dus spreken van een ware renovatiegolf in Vlaanderen.

Extra subsidies

De Vlaamse regering doet haar best om huiseigenaars tegemoet te komen. Wie een woning koopt in Vlaanderen en die binnen vijf jaar energiezuiniger maakt, kan gebruik maken van een renovatiekrediet. Dit houdt een rentesubsidie in tussen de 2 en 3,5 procent. Hoe meer energiezuinig uw woning wordt, hoe hoger deze steun zal liggen. Zo bedraagt de rentesubsidie 3,5% wanneer u uw woning renoveert tot EPC-label A.

Als laatste maatregel heeft de Vlaamse Regering de registratiebelasting bij aankoop van een woning zelfs van 12% naar 1% verlaagd wanneer je de intentie tot ingrijpende energetische renovatie laat opnemen in de notariële akte. Na afloop van de renovatie moet de woning een E-peil van maximum 60 bereiken om aanspraak te kunnen maken op deze vermindering.

Renoveren of verkopen?

We kunnen dus stellen dat vastgoedeigenaars in 2023 geconfronteerd wordt met de keuze renoveren of verkopen. Renovatie wordt op dit moment verlicht door de overheid aan de hand van subsidies, maar dit neemt niet weg dat je hier zelf nog altijd veel tijd en middelen voor moet opbrengen. Er wordt tevens gevreesd dat dit tot een stijging in conflicten zal leiden bij mede-eigenaars van appartementsgebouwen waar renovaties unaniem goedgekeurd moeten worden. Daarnaast renoveer je door het vooruitzicht van verstrengde maatregelen ook best ineens grondig. 

Invloed op de verkoopwaarde

Op dit moment kunnen we al waarnemen dat minder-efficiënte woningen aan een merkbaar lagere prijs verkocht worden dan gelijkaardige energie-efficiënte woningen. Zo kreeg wie in 2022 een woning met een EPC-label A verkocht, een 17,9 procent hogere prijs dan wie een gelijkaardige woning met een label D te koop aanbood (op basis van een studie van de UA Antwerpen). Er wordt verwacht dat de waarde van weinig-efficiënte woningen naar de toekomst toe nog verder zal dalen. Dit maakt dat je als eigenaar die niet bereid is tot renovatie, beter vroeger dan later overgaat tot het verkopen van je eigendom.

Heeft u vragen over de verkoop van uw eigendom en wat al dan niet nog te renoveren? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Met meer dan 30 jaar ervaring, een unieke verkoopstrategie en een verkooppercentage van 92% binnen de eerste maand kan u op ons rekenen. Wij streven steeds naar de perfecte klik, met een persoonlijke touch.