• 27 april 2020

Versoepeling: vastgoedkantoren B2C kunnen openen vanaf 11 mei


Elke fase zal worden geëvalueerd alvorens te kunnen overgaan naar een volgende fase, of om de maatregelen terug te versterken.

Heropstart B2C: 11 mei
De vastgoedkantoren B2C vallen onder fase 1b en kunnen op 11 mei starten! Dit betekent dus dat we op 11 mei, en niet vroeger onze activiteiten op het terrein kunnen hervatten en ons kantoor kunnen heropenen. De heropstart verloopt onder strikte voorwaarden, waarbij we zeker al de social distancing en de hygiëne-maatregelen ten aanzien van personeel en klanten zullen moeten naleven. De heropstart gebeurt in nauw overleg met de sector en de sociale partners. In tussentijd herinneren we eraan dat ons kantoor gesloten moet blijven en dat fysieke plaatsbezoeken met particulieren nog steeds verboden zijn! Professionele verplaatsingen daarentegen zijn wel toegestaan (bv. waardebepalingen en het nemen van foto's en virtuele plaatsbezoeken voor zover dit contactloos kan gebeuren).

Heropstart B2B: 4 mei
De B2B-diensten, zoals kantoren die inzetten op vastgoed voor professionelen als bedrijfspanden en kantoorruimtes kunnen heropstarten vanaf 4 mei, wederom mits naleving van social distancing en de hygiënemaatregelen. De heropstart van zowel B2B als B2C zal in nauw overleg met de sector gebeuren alsook met de sociale partners. 

We zijn alvast tevreden dat onze sector, die hard getroffen werd, geleidelijk weer aan het werk kan. Het virus is uiteraard nog niet verdwenen en we zullen samen nog heel wat inspanningen moeten leveren om de verdere verspreiding af te remmen. We rekenen erop dat als we allemaal de regels strikt naleven, de versoepeling een succes kan worden.

Bron: BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars)