• 11 oktober 2022

Asbestinventarisattest verplicht vanaf 23 november 2022


De Vlaamse regering wil Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040. Om dit te kunnen verwezenlijken is het asbestinventarisattest in leven geroepen.

Wat is een asbestinventarisattest nu juist?

Het is een inventaris van al het aanwezige asbest in het gebouw, opgemaakt door een asbestdeskundige. Het attest bevat:
• in welke onderdelen van het pand asbest aanwezig is
• in welke materialen asbest gebruikt werd
• een omschrijving van de staat waarin het asbest zich bevindt
• hoe het asbest veilig verwijderd kan worden

Wanneer heb je een attest nodig?

Het asbestattest wordt een verplichting voor de eigenaars van alle panden die vóór 2001 werden gebouwd. Je bent als eigenaar van een gebouw, deel van een gebouw of appartement verplicht om over een asbestinventarisattest te beschikken vanaf 2032. Als je een gebouw wil verkopen, is het attest reeds verplicht vanaf 23 november 2022! Concreet betekent dit dat je als eigenaar van een pand een asbestattest nodig hebt als:
• je een pand verkoopt dat gebouwd is vóór 2001
• waarvan de oppervlakte groter is dan 20 m2
• als het gebouw toegankelijk is, d.w.z. het een dak heeft dat minstens 1,5 meter hoog is.

Bij verhuur van een pand dat gebouwd is vóór 2001, is het attest verplicht vanaf 2032. Beschik je als verhuurder vóór 2032 al over een asbestattest? Dan moet een kopie van het attest mee overhandigd worden door de eigenaar aan de huurder.

Hoe kan je een asbestattest bekomen?

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige mag een asbestinventaris opmaken. Deze deskundige zal het gebouw grondig onderzoeken en de bevindingen rapporteren in een officiële databank van OVAM Vlaanderen. Nadien zal het attest beschikbaar zijn online en krijg je als eigenaar een exemplaar bij je thuis bezorgd.

Zal mijn pand beschadigd worden bij een asbestonderzoek?

Nee. Het onderzoek valt onder de noemer ‘niet-destructief’. Dit houdt in dat er geen wanden of vloeren opengebroken worden bij het opsporen van asbest. Als er verdacht materiaal aangetroffen wordt zal er een staal genomen worden. Hierdoor kunnen er hooguit plaatselijk kleine beschadigingen optreden ter grootte van het monster dat genomen werd.