• 15 september 2021

Hoe een goed bod uitbrengen op een woning?


Vooraleer je een bod uitbrengt op een woning, ga je best even langs bij de bank. Zij kunnen je correct informeren omtrent jouw financiële mogelijkheden. Dit maakt het mogelijk voor jou om een realistisch en financieel haalbaar bod uit te brengen.

In tegenstelling tot wat af en toe wordt gedacht, is het uitbrengen van een bod bindend. Daarom is het van belang om je goed te informeren over het pand vóór je een bod uitbrengt.

Een schriftelijk bod uitbrengen

Om discussies omtrent een bod te vermijden, raden wij aan om steeds schriftelijk een bod uit te brengen (d.i. de aankoopbelofte). Op die manier kun je aantonen welk bedrag geboden werd en eventueel extra bepalingen opnemen. Volgende elementen moeten zeker duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd worden: de prijs, adres van het onroerend goed, geldigheidsduur van het bod, bepaalde modaliteiten (bv. opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening).

Een uitgebracht bod bindt je aan de verkoper voor de duur die je aangegeven hebt. Als de verkoper jouw bod aanvaardt (en er zijn geen opschortende voorwaarden), dan kan je hier niet meer op terugkomen.

De woning wordt pas echt verkocht nadat een bod door verkoper en koper ondertekend wordt. Om alles daarna correct te laten verlopen, raden we je aan je door een notaris te laten begeleiden.


Mogelijke scenario’s na jouw bod

Het is de verkoper die beslist wie zijn woning koopt en aan welke prijs. Na jouw bod zijn diverse pistes mogelijk: de verkoper kan akkoord gaan of een tegenbod doen, een andere koper kan een hoger bod doen. Je kan ook beslissen om jouw bod in te trekken, tenzij de verkoper jouw bod al aanvaardde.


Contractbreuk vermijden

Om te vermijden dat je van contractbreuk beschuldigd wordt, kan je een opschortende voorwaarde inroepen of een optie nemen.

Bij een opschortende voorwaarde komt een verkoop (na een bod) pas tot stand als aan die bepaalde voorwaarde wordt voldaan. De verkoop gaat bijvoorbeeld pas door op voorwaarde dat de koper een lening bij de bank krijgt. Als die uiteindelijk geen lening krijgt, dan gaat de verkoop niet door.

Let ten slotte op met sms’en. Enkel een sms is niet voldoende als bewijs dat je een bod hebt uitgebracht. Maar het kan wel beschouwd worden als een ‘begin van bewijs’, dat aangevuld kan worden met andere elementen (zoals het bewijs dat er tussen de verkoper en jou eerdere contacten zijn geweest).

Een bod op een huis uitbrengen is geen lichtzinnige beslissing. Bereid je goed voor aan de hand van bovenstaande regels en zorg ervoor dat je nooit de maximumgrens van je budget overschrijdt.

Agence immobilière à Ternat