• 1 april 2020

Wanneer en onder welke voorwaarden kan je uitstel van betaling krijgen voor je woonlening?


Het was al eerder aangekondigd dat mensen die in de financiële problemen komen door de coronacrisis uitstel zouden krijgen om hun hypothecaire lening af te betalen. Nu is het ook duidelijk onder welke voorwaarden dat kan. Dat is Febelfin overeengekomen. De bankenkoepel heeft de volgende vier voorwaarden opgesteld waaraan iemand moet voldoen om uitstel van betaling te krijgen:

  1. Je inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis: als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid, doordat je je zaak hebt moeten sluiten, door overbruggingsmaatregelen of doordat je zelf het coronavirus hebt opgelopen. Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.
  2. Sinds 1 februari mag je geen betalingsachterstand hebben op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt.
  3. Het moet gaan over een lening die je bent aangegaan voor je enige woning die op dit moment ook je hoofdverblijfplaats in België is.
  4. En de laatste voorwaarde is dat je alles samen niet meer dan 25.000 euro spaargeld mag hebben op je zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille. Pensioensparen wordt hierbij niet meegeteld.

    Als je aan al deze voorwaarden voldoet en voor 30 april uitstel van betaling vraagt, kan je maximaal tot 6 maanden betalingsuitstel krijgen, en dit tot uiterlijk 31 oktober. Ook als je je aanvraag na 30 april doet, kan je nog je uitstel krijgen, maar ook maximaal tot 31 oktober.

    Het aantal maanden dat je uitstel vraagt, wordt toegevoegd aan de looptijd van je lening. Wie dus 6 maanden uitstel vraagt, zal op het einde van de rit 6 maanden langer moeten afbetalen.

 

Intrest

De bank mag geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen, maar mag wel intresten rekenen. Wie maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhoudt, zal geen extra intresten moeten betalen.

Voor loontrekkenden wordt hiervoor gekeken naar het maandinkomen van februari, na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten en het hypothecaire krediet. Bij je inkomen worden ook je vaste inkomsten gerekend zoals alimentatie en huurinkomsten, maar het kindergeld valt er dan weer niet onder.

Bij zelfstandigen gaat het om het maandinkomen voor de coronacrisis. Hiervoor wordt gekeken naar het jaarinkomen van 2019, gedeeld door 12 maanden, inclusief vaste inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, maar exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op je eigen naam.

Meer informatie vind je op de website van Febelfin.

Agence immobilière à Ternat