• 25 november 2019

Hoeveel kost het om uw woning te verkopen?


De Vlaamse dakisolatienorm zegt dat alle woningdaken in Vlaanderen geïsoleerd moeten zijn vanaf 1 januari 2020. Nieuwbouwwoningen die vanaf 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen in principe aan die norm. Eigenaars van oudere woningen moeten zelf stappen ondernemen om hun dak te laten isoleren.

Verhuur

Uiteraard heeft dit gevolgen voor verhuurders. Woningen zonder dakisolatie krijgen vanaf 1 januari 15 strafpunten. Vanaf die grens mag een woning niet meer verhuurd worden. En dat verbod geldt ook voor lopende contracten.

Als eigenaars een woning of appartement verhuren zonder dakisolatie, kan de rechter het huurcontract ontbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren op vraag van de huurder. U kunt ook verplicht worden om het dak te laten isoleren en de te veel betaalde huur terug te betalen aan uw huurder. Deze sancties kunnen ook opgelegd worden als een verhuurde woning wegens andere gebreken minimum 15 strafpunten heeft opgelopen, bijvoorbeeld door onveilige stopcontacten, opstijgend vocht, ...

 

Appartementsblok

Voor een appartementsblok met mede-eigenaars is de situatie ietwat anders. Voor een investering in dakisolatie is een meerderheid van de stemmen vereist. Dat kan een probleem zijn in gebouwen waar veel eigenaars hun appartement zelf bewonen. Eigenaar-bewoners zijn niet altijd snel geneigd om in te stemmen met dakisolatie omdat ze geen sancties kunnen oplopen. Als de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan aan de vrederechter gevraagd worden om de beslissing van de algemene vergadering te wijzigen. Met dit argument kunt u de vereniging van mede-eigenaars mogelijk over de streep trekken om het dak toch te isoleren. Op die manier kan een proces vermeden worden.

 

Andere oplossingen

Er zijn ook andere oplossingen mogelijk als dakisolatie een probleem is. De Vlaamse regering heeft namelijk beslist dat de strafpunten voor dakisolatie wegvallen bij een goede epc-score. Woningen in open bebouwing ontkomen aan de verplichting bij een epc-score van 600 of lager. Bij halfopen bebouwing ligt de grens op 550, bij gesloten bebouwing op 450 en voor appartementen op 400. Blijft de vereniging van de mede-eigenaars de dakisolatie echter wegstemmen, dan kunnen individuele verhuurders proberen om het epc van hun appartement onder de 400 kWh/m² te krijgen door bijvoorbeeld dubbele beglazing of een nieuwe verwarmingsketel te plaatsen.

Bij de verkoop van uw eigendom is dakisolatie niet vereist. U bent als verkoper wel verplicht om een epc-attest te overhandigen aan de koper, wat gevolgen kan hebben voor de verkoopprijs van de woning. Woningen met een epc-score tussen 100 en 199 zijn gemiddeld 10,9% meer waard dan woningen met een score tussen 400 en 499.

Voor dakisolatie kunt u een energiepremie aanvragen bij de netbeheerder Fluvius en bij sommige gemeenten en provincies. Bij Wonen-Vlaanderen kunt u een renovatiepremie aanvragen voor de isolatie van uw dak. Voorwaarde is wel dat uw woning minstens 30 jaar oud is en dat uw inkomen onder de vastgelegde grens blijft. De belastingvermindering voor dakisolatie is afgeschaft.

 

Dubbele beglazing

Volgens de Vlaamse isolatienorm moeten alle woningen ook over dubbele beglazing beschikken vanaf 1 januari 2020. Voor verhuurders loopt er de eerste drie jaar nog een overgangsperiode. Pas vanaf 1 januari 2023 mogen woningen zonder dubbele beglazing niet meer verhuurd worden. Net als bij dakisolatie zullen er geen strafpunten toebedeeld worden voor dubbele beglazing als de epc-score van de woning onder de vastgelegde norm ligt.

Agence immobilière à Ternat