• 21 mei 2019

Aanslagbiljet voor vastgoed onderweg


Er bestaat geen vast schema wanneer de aanslagbiljetten worden verzonden. Het kan dat u het wat later of vroeger ontvangt dan vorig jaar. Vermits de onroerende voorheffing altijd betrekking heeft op een kalenderjaar (1 januari tot 31 december), maakt het geen verschil uit wanneer u het aanslagbiljet ontvangt.  

Ki is basis voor belasting

Hoe wordt de onroerende voorheffing eigenlijk berekend? De belasting is gebaseerd op het kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Sinds 1991 wordt het ki - zeg maar de geschatte huurwaarde van uw woning - vermenigvuldigd met een coëfficiënt die elk jaar wordt vastgelegd op basis van de indexcijfers. Dit jaar bedraagt die coëfficiënt 1,8230 bedraagt, of 2,05 procent meer dan voor vorig jaar. Voor een woning met een niet-geïndexeerd ki van 800 euro betekent dit een basisbedrag voor de berekening van de onroerende voorheffing van 1.458 euro (800 x 1,8230).

ONROERENDE VOORHEFFING

De onroerende voorheffing is de optelsom van drie zaken. Er is een basisheffing voor het Vlaams Gewest, waarop de provincie en de gemeente opcentiemen heffen, die zelf door elke provincie en gemeente wordt bepaald. Daardoor kan het belastingtarief van plaats tot plaats variëren. Voor bescheiden woningen kan de onroerende voorheffing verminderd worden (als ki kleiner is dan 750 euro), alsook wanneer er kinderen ten laste zijn of als er sprake is van invaliditeit. Via de website van Vlabel kunt u zelf simuleren hoeveel onroerende voorheffing u moet betalen. Het enige wat u bij de hand moet hebben is het bedrag van het niet-geïndexeerd ki van uw onroerend goed en de postcode van uw gemeente.

U hebt tot twee maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet de tijd om de onroerende voorheffing te betalen. Wat gebeurt er als u niet akkoord gaat met de belasting die u moet betalen? Dan moet u binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dat kan schriftelijk of via een online tool op de website van Vlabel.

Agence immobilière à Ternat